plastiq logo
plastiq logo
plastiq logo

Get in touch

with plastics

PlastIQ organiseert opleidingen en trajecten met als doel competenties van de toekomstige en huidige werknemers in de kunststofsector te verstevigen en de instroom van geschoolde medewerkers in de kunststofindustrie te verzekeren.

Kortom, de missie van PlastIQ is:

  • de competenties van werknemers in de kunststofsector te verstevigen
  • nieuwe medewerkers warm te maken voor een loopbaan in een kunststofbedrijf
  • het bouwen van bruggen tussen onderwijs en kunststofindustrie

20/09/2022

Opleiding:

Kennismaken met kunststoffen en verwerkingstechnieken

Dit is een ideale opleiding voor startende medewerkers die hun kennis van de verschillende soorten kunststoffen en de verwerkingstechnieken wensen bij te schaven.

09/09/2022

Opleiding grondstoffentechnologie

Doelgroep :
Personen die weinig of geen kennis hebben van kunststoffen en een algemeen beeld wensen van de verschillende kunststoftypes, hun toepasbaarheid en eigenschappen.

27/06/2022

Opleidingen EXTRUSIE

Bekijk ons aanbod

Get in touch with plastics