plastiq logo
plastiq logo
plastiq logo

Sectoroverschrijdend initiatief ‘Matching Talent’ helpt Oekraïense vluchtelingen sneller aan werk

22/09/2022Intersectoraal project boort potentieel nieuwkomers aan

Op 15 juli kwamen de sociale partners van verschillende industriesectoren, vertegenwoordigd door PlastIQ, Co-Valent, Alimento, Cobot en Woodwize tot een akkoord met Vlaams minister Jo Brouns over het addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne-crisis’. Met zijnhandtekening luidde de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw het startschot voor een project dat vluchtelingen en nieuwkomers sneller aan een job moet helpen in de Vlaamse industrie. 

 

Addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne-crisis’

 

De war on talent woedt hevig. Heel wat openstaande vacatures raken moeilijk of zelfs helemaal niet ingevuld en verschillende sectoren kreunen onder een nijpend personeelstekort. Om nieuwkomers meer kansen te geven om actief te kunnen deelnemen aan de Vlaamse arbeidsmarkt, kwamen de sectorfondsen van de voedings-, textiel-, hout- en chemiesector en het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie met een addendum op de proppen dat het potentieel van vluchtelingen ten volle wil benutten. 
Het initiatief ‘Matching Talent’neemt de VDAB-campagne #werkplekvrij als basis, maar vertaalt de boodschap van de tewerkstellingsdienst op maat van de verschillende sectoren. Een sectorspecifieke aanpak dus, zodat elk participerend bedrijf op zijn manier nieuwkomers en vluchtelingen kan aansporen om openstaande vacatures bij hen te komen invullen.

 

Werk is de kortste weg naar integratie 

 

Door meerdere sectoren achter één en hetzelfde doel te scharen, hopen de partners op hogere slaagkansen voor het project. De grootste uitdaging bestaat erin de juiste partners samen te brengen, geschikte vacatures snel te detecteren, relevante werkplekken te vinden voor werkplekleren en zorgen dat de openstaande vacatures efficiënt en snel tot bij de juiste doelgroep geraken. De partners zijn ervan overtuigd dat een job de beste en kortste weg is naar integratie in onze samenleving. En niet alleen vluchtelingen en nieuwkomers profiterenvan de opportuniteiten die voortvloeien uit dit project, ook de arbeidsmarkt is meer dan vragende partij voor de instroom van zowel binnen- als buitenlands talent.

“Met Matching Talent willen we niet alleen Oekraïners helpen om hun weg te vinden in onze arbeidsmarkt. Het addendum is bedoeld voor alle vluchtelingen die kiezen voor een job die het hen makkelijker maakt om te integreren”, vertelt Vincent Mispelaere, algemeen directeur PlastIQ.

 

Svitlana Fedorova, tolk en jobcoach bij PlastIQ:


“Als Oekraïners enkel landgenoten opzoeken, geen contacten leggen met Belgen of niet actief op zoek gaan naar een job, dan vrees ik dat integreren moeilijk wordt.”

 

Met Svitlana Fedorova, een lerares Engels uit Melitopol, Oekraïne, haalt Matching Talent een eerste slag binnen. Fedorova kreeg via een vriend het bericht dat er een vacature tolk/jobcoach openstond bij PlastIQ in het kader van Matching Talent. Na het lezen van de jobomschrijving wist Fedorova meteen dat deze baan haar op het lijf geschreven is.

Pieter Remmerie, jobcoach bij PlastIQ: “Ze was zo enthousiast dat ze tijdens het interview niet eens vroeg wat ze zou gaan verdienen.”

 

Federova: “Ik heb het geluk dat ik Engels praat en dat ik op relatief korte tijd een netwerk heb kunnen opbouwen van Vlamingen en lotgenoten. Als Oekraïners enkel landgenoten opzoeken, geen contacten leggen met Belgen of niet actief op zoek gaan naar een job, dan vrees ik dat integreren moeilijk wordt.”

 

Banden smeden tussen bedrijven en vluchtelingen

 

De sleutel tot het succes van het project ligt volgens de industriesectoren bij de connectie tussen de doelgroep en de ondernemingen in de deelnemende sectoren. Hoe die band zal ontstaan en verder opgebouwd worden, hangt grotendeels af van de situatie. In sommige gevallen zal er een direct contact zijn met de bedrijven. In andere gevallen zullen vluchtelingen via events in contact kunnen komen met de diverse sectoren en hun bedrijven.

 

Coaching en training op maat

 

Om de doelgroep klaar te stomen voor een job in een van de sectoren zetten de partners bestaande opleidingsinstrumenten in. Naast een assessment tool voor anderstalige nieuwkomers waarmee men eenvoudig iemands attitude kan meten en die toelaat om makkelijk beroepsaspiraties en basiscompetenties te detecteren, wordt taalondersteuning voorzien en kan de doelgroep zich laten bijscholen tijdens verschillende korte opleidingstrajecten. Mispelaere: “Een coaching en training op maat is essentieel willen we de juiste persoon op de juiste plek kunnen zetten. Iedereen heeft een specifiek talent en die gave moeten we met alle mogelijke middelen trachten op te sporen.”

 

Niet aan proefstuk toe

 

Bij PlastIQ, het sectoraal opleidingscenter van de kunststoffenindustrie, kunnen ze bogen op jarenlange expertise inzake coaching en begeleiding van vluchtelingen en anderstaligen. 

“Met het ESF-project Level Up deden we in het verleden al heel wat ervaring op metvluchtelingen uit oorlogsgebieden als Syrië en Afghanistan. Al heel snel bleek dat mensen veel sneller openstaan voor de kansen die ze aangereikt worden als er vertrouwen is. En vertrouwen, dat komt enkel door een persoonlijke aanpak en communicatie. Bijna alle vluchtelingen zijn op zoek naar een job. In tijden zoals deze, waarin de arbeidskrapte toch vrij schrijnend is, kunnen zij ons en wij hen goed gebruiken. Alle partners beseffen maar al te goed dat dit een opportuniteit is die ze niet zomaar kunnen laten passeren”, besluit Mispelaere.

 

MEER NIEUWSBERICHTEN

In maart en april starten 3 volwaardige opleidingstrajecten in West- en Oost-Vlaanderen en Limburg.  Mis deze kans als werkzoekende of bedrijf dus...

POPULAIR

GET SOCIAL

Get in touch with plastics