plastiq logo
plastiq logo
plastiq logo

Doelstelling van PlastIQ voor werkgever

Kunststofverwerkende bedrijven in Vlaanderen zoeken continue naar competente medewerkers. In 2008 richtten de sectorale sociale partners vzw WVOK op met als doel opleidingen te organiseren specifiek gericht op de kunststofverwerkende bedrijven. Een succesverhaal dat al snel uitgroeide tot wat PlastIQ vandaag is. Een multidisciplinair team van 11 enthousiaste medewerkers.

 

PlastIQ verbindt er zich toe om ook in de toekomst in te zetten op verdere professionalisering van de dienstverlening voor bedrijven uit de kunststofverwerkende sector. Door ons opleidingsaanbod voortdurend bij te sturen spelen we in op de niet aflatende vraag naar geschoolde werknemers maar versterken we ook de competenties bij de huidige werknemers.

Onze missie voor de kunststofverwerkende industrie in Vlaanderen:

  • opleidingen, vorming, advies en onderwijs stimuleren
  • meer instroom van geschoolde werknemers
  • competenties van huidige werknemers verstevigen
  • bijdragen tot een innovatieve en duurzame industrie

Uw bedrijf en PlastIQ: een match made in heaven?

Kunststofverwerkende bedrijven kunnen altijd een beroep doen op de kennis en expertise van PlastIQ. Bent u benieuwd hoe we elkaar kunnen versterken? Neem dan zeker contact op.

Wij versterken vooral ook de competenties bij de huidige werknemers.

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE NIEUWTJES?

Enkele cijfers:

  • De kunststofverwerkende industrie stelt meer dan 34.000 werknemers te werk in Vlaanderen.
  • In 2015-2016 leidden we 104 werkzoekenden op tot operators in de kunststoffensector.
  • 74 bedrijven zijn ondertussen bereid om kandidaten via ons KIEM-programma aan te werven.
  • Duaal leren werd heel enthousiast onthaald bij 9 energieke kunststofverwerkende bedrijven.
  • In totaal maakten 83 bedrijven gebruik van één of meerdere opleidingen.

Interessant om weten

PlastIQ wordt paritair beheerd door de sociale partners van de comités 116 en 207. De financiële middelen worden per masterplan goedgekeurd door Co-valent. Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences. Met andere woorden, bedrijven uit de paritaire comités 116 en 207 kunnen onze opleidingen gratis aanbieden aan de medewerkers. PlastIQ neemt de kosten op zich.

Investeren in machines

maar ook in mensen